A

Axe

Dalam trading dan investasi, Axe merujuk pada penawaran terbaik baik